Persbericht Flashmobdag VUmc

Vandaag uniek flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen

22 februari 2017

Vandaag vindt het eerste grote onderzoek plaats naar slapen in ziekenhuizen. In 40 ziekenhuizen in Nederland vullen patiënten op verpleegafdelingen vanochtend vragenlijsten in over de kwaliteit van hun slaap van afgelopen nacht. Dit flashmob-onderzoek wordt gehouden op een onverwacht moment. Dit is gedaan om de resultaten niet te beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek worden over enkele maanden verwacht.

17-007 Vandaag uniek flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen
Hoofdonderzoeker dr. Prabath Nanayakkara en coördinator van het onderzoek Hilde Wesselius aan het bed (Foto: Hans Smit)

Er is tot vandaag weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slaap van patiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen. De verwachting is dat mensen in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis maar welke (ziekenhuisgerelateerde) factoren hieraan bijdragen is niet bekend. De kwaliteit van slaap heeft een relatie met de gezondheid. Een goede nachtrust in het ziekenhuis is dus essentieel. Het onderzoek is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door VUmc en Erasmus MC.

De coördinator van dit onderzoek is Hilde Wesselius van VUmc. Eus van Someren van het Herseninstituut en van VUmc, Frank Bosch van het Rijnstate ziekenhuis en Jelmer Alma van Erasmus MC nemen ook deel aan het kernteam van het onderzoek. Hoofdonderzoeker is acute-internist dr. Prabath Nanayakkara van VUmc: “Een grootschalig onderzoek naar hoe patiënten slapen in ziekenhuizen is uniek in Nederland. We denken dat patiënten vaak slecht en te weinig slapen en dat het ziekenhuisritme hierbij een belangrijke rol speelt. Doorgaans maken we mensen heel vroeg wakker omdat er vóór het ontbijt allerlei metingen gedaan moeten worden, dus omdat het handig is vanwege de werkprocessen in het ziekenhuis. Terwijl zieke mensen hun slaap juist hard nodig hebben. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren.”

Naar verwachting nemen in totaal circa 2000 patiënten deel aan het onderzoek. Het precieze aantal deelnemers wordt bekend gemaakt aan het begin van de middag op 22 februari. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd.

bron: Persbericht

https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/vandaag-uniek-flashmob-onderzoek/