Hoe gaat dit onderzocht worden?

Werkwijze

Op de dag van het onderzoek dient een deelnemend onderzoeker (arts of coassistent) patiënten te includeren voor het onderzoek. Dit kunnen patiënten zijn op reguliere verpleegafdelingen van alle specialismen. Vooraf moet mondeling toestemming worden gevraagd aan de patiënt voor deelname aan het onderzoek en dit dient in de patiëntstatus te worden genoteerd. Na het verkrijgen van de toestemming wordt aan de patiënt de vragenlijst overhandigd. Deze kan door de patiënt zelf worden ingevuld, zo nodig met ondersteuning van de onderzoeker. Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De vragenlijsten dienen nadien weer bij de patiënten te worden opgehaald. De onderzoekers vullen het bijgesloten case-report formulier in. Dit kan gelijk aan het bed van de patiënt worden gedaan.