FUSE studie

Wat is het doel

Beslissingen over ziekenhuisopnames worden gemaakt op basis van een breed scala aan factoren, waaronder symptomen, medische geschiedenis, medicijngebruik en de inschatting van de ernst van de ziekte en het risico op verslechtering in de komende dagen.

Afwijkingen in vitale functies worden gemeten door ze te vergelijken met ‘normale’ metingen bij gezonde mensen. Deze normale waarden verschillen per persoon en worden beïnvloed door factoren zoals leeftijd, geslacht, en fysieke conditie. Het kennen van deze waarden kan artsen helpen om veranderingen te begrijpen en een betere inschatting te maken van de ernst van de ziekte.

Mobiliteit, gemeten bijvoorbeeld door het aantal stappen, wordt ook beschouwd als een belangrijke indicator van gezondheid. Het is aangetoond dat normale mobiliteit een beschermende factor is. Daarom kan het nuttig zijn om het aantal stappen tijdens ziekte te beoordelen en te vergelijken met de waarden in rust.

Steeds meer mensen gebruiken apparaten zoals smartwatches en mobiele telefoons om vitale functies zoals hartslag en aantal stappen te meten en te registreren. Dit kan waardevolle informatie bieden, net als metingen die thuis worden gedaan met bloeddrukmeters en saturatiemeters. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van apparaten zoals smartwatches en mobiele telefoons zelf als referentiepunt voor vitale functies van de patiënt. Hierbij kijken we naar het aantal patiënten dat gebruik maakt van deze apparaten en het verschil tussen waarden bij opname in het ziekenhuis en de normale waarden gemeten door de apparaten. Dit kan helpen bij een betere beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Hoe ziet de dag eruit?

Op 15 mei vindt de studiedag van de FUSE plaats. Hierop worden alle patiënten die op de spoedeisende hulp of de acute opname afdeling worden opgenomen benaderd voor deelname aan de studie op basis van de in- en exclusiecriteria. Als patiënten deelnemen, wordt een korte vragenlijst met ze doorlopen, welke wordt ingevuld door de onderzoeker. Onderdeel hierbij is het verzamelen van informatie omtrent aantal stappen en hartslag uit telefoon dan wel smartwatch. Als de vragenlijst is ingevuld, is de deelname van de patiënt afgerond, de onderzoeker vult vervolgens de gegevens in, in het elektronisch data management systeem.