Flashmob research

 

De Flashmob Research methode is een vorm van medisch-logowetenschappelijk onderzoek, met dezelfde (eerder genoemde) doelen. Wat er anders aan de methode is, is dat er in heel veel ziekenhuizen over een korte periode onderzoek wordt verricht. De benodigde gegevens om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over een onderzoeksvraag worden in kortere tijd verkregen en er zal sneller resultaat behaald worden. Deze vorm van onderzoek is hierdoor echter niet geschikt voor zeer zeldzame ziektes.

Geschiedenis

In juni 2013 publiceerde Chest het artikel “Flash Mob Research: A Single-Day, Multicenter, Resident-Directed Study of Respiratory Rate”. In 6 academische ziekenhuizen werd op 1 dag de genoteerde ademhalingsfrequentie vergeleken met de door arts-assistenten geobserveerde ademhalingsfrequentie. Hoewel het onderwerp en de vraagstelling alles behalve nieuw zijn, was de gebruikte methode, een eendaags multi-center onderzoek gebruik makend van de “flash mob methode” dit wel.