Beoordeling perifere capillaire refill tijd

De perifere capillaire refill tijdwordt bepaald terwijl de hand op of boven harthoogte gehouden wordt. Vervolgens wordt het distale vingerkootje tussen duim en vinger genomen en wordt er gedurende 5 of 15 seconden druk uitgeoefend tot het weefsel ontkleurt. De tijd die nodig is voor het weefsel om de normale kleur terug te krijgen is de capillairy refill tijd.

Zowel de compressietijd als de capillairy refill tijdworden zonder timer gemeten, zoals gebeurd bij de bepaling van de capillairy refill tijd in de kliniek .

CRT - perifeer