Een nieuwe manier van onderzoek doen

‘Flashmob Research’, een nieuwe manier van onderzoek doen

Voor wetenschappelijk onderzoek is in het algemeen een lange adem en veel geduld nodig. Dat het ook anders kan willen wij laten zien door grootschalig onderzoek in één dag uit te voeren. Het is de eerste keer dat deze nieuwe manier van onderzoek doen in Nederland wordt gebruikt.

De onderzoekslogomethode is gebaseerd op
flashmobs; achter de schermen wordt het onderzoek door een kleine groep voorbereid. Pas op de dag zelf ‘verschijnen’ de onderzoekers en verrichten zij hun onderzoek; des te meer deelnemers, des te groter het succes. Aan het eind van dag is er voldoende data beschikbaar om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De bedoeling is dat op 29 oktober 2014 zoveel mogelijk artsen uit zo veel mogelijk verschillende ziekenhuizen deelnemen aan dit onderzoek. De onderzoeksmethode is in Amerika gebruikt bij onderzoek naar de ademhalingsfrequentie.

Het onderwerp van het ‘flashmob onderzoek’ is het evalueren van de veelgebruikte capillaire vullingstijd (capillary refill time).  Dit onderzoek wordt gebruikt in de beoordeling van de circulatie van een patiënt. Er zijn verschillende manieren om het onderzoek te verrichten en deze methoden worden door elkaar gebruikt. Doel van het onderzoek is om vast te stellen welke methode het meest betrouwbaar is.

Er wordt positief gereageerd op deze nieuwe en snelle manier van onderzoek doen en al veel ziekenhuizen hebben aangegeven mee te willen werken. Daarnaast biedt deelname aan dit onderzoek de kans om in één dag zinvolle ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek.